Building the gymnastic body : the science of gymnastics strength training
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780982125304

Ký hiệu phân loại: 613.71 Exercise and sports activities

Thông tin xuất bản: Anthem, Arizona :Olympic Bodies, 2008,

Mô tả vật lý: v, 195 p. : , ill., ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Strength training.-- Bodybuilding.-- Gymnastics.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH