Advances in control and communication
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  18761100

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: New York :Springer, 2011, 1st ed.

Mô tả vật lý: 761p.

Ngôn ngữ:

ID: 74330


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH