Flash mobile : developing Android and iOS applications
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Matthew David, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0240815688

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Burlington, MA :Focal Press, 2011,

Mô tả vật lý: xiv, 295 p. : , col. ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Adding interactivity, audio, and video -

Application software -- Development; Digital video-- iPhone (Smartphone) -- Programming; Mobile computing-- Operating systems (Computers-- Android (Electronic resource-- Flash (Computer file-- iOS (Electronic resource-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH