Unlicensed mobile access technology : protocols, architecture, security, standards and applications
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1420055372

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL :CRC Press , 2009,

Mô tả vật lý: xiii, 405 p. : , ill. ; , 27 cm.

Ngôn ngữ:


Mobile communication systems.-- Mobile computing.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH