Plant biotechnology and transgenic plants

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: W Barz, Kirsi-Marja Oksman-Caldentey

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 082470794X

Ký hiệu phân loại: 631.5 Cultivation and harvesting

Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker, 2002

Mô tả vật lý: xii, 719 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 74493

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH