Fredericksburg 1862 : "Clear the way!"

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Carl Smith

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1855328410

Ký hiệu phân loại: 973.7 Administration of Abraham Lincoln, 1861-1865 Civil War

Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey Publishing , 1999

Mô tả vật lý: 96 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 74582

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH