Shiloh 1862 : the death of innocence

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James R Arnold

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 185532606X

Ký hiệu phân loại: 973.7 Administration of Abraham Lincoln, 1861-1865 Civil War

Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey Publishing , 1998

Mô tả vật lý: 96 s.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 74585

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH