Advances in international accounting Volume 14 elektronisk ressurs
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: J, Timothy Sale,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780080543963

Ký hiệu phân loại: 657 Accounting

Thông tin xuất bản: New York Amsterdam :JAI, an imprint of Elsevier Science , 2001,

Mô tả vật lý: xi, 247 p.

Ngôn ngữ:


Comparative accounting-- International business enterprises . -- Accounting

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH