The wars of Alexander the Great : 336-323 BC

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Waldemar Heckel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1841764736

Ký hiệu phân loại: 938.07092 Greece to323

Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey, 2002

Mô tả vật lý: 95 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 25cm

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 74670

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH