The Punic Wars, 264-146 BC

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nigel Bagnall

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1841763551

Ký hiệu phân loại: 937.04 Period of Punic Wars, 264–146 B.C.

Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey, 2002

Mô tả vật lý: 95 p. : , ill. (some col.), col. maps, ports. (some col.) ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 74673

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH