American headway 2A : the world's most trusted english course
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9780194727754


Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University Press, 2009, 2nd

Mô tả vật lý: 154p. ; , 27cm + , 1CD

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH