Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm nước khoáng tại công ty TNHH Lavie chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Yến, Võ Minh Thiện

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2012

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 74882

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH