CMOS VLSI design : circuits and systems perspective

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Money Harris, Neil H. E Weste

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0321547748

ISBN-13: 978-0321547743

Ký hiệu phân loại: 621.395 Circuitry

Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley, 2011.

Mô tả vật lý: xxv, 838 p. : , col. ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 75158

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH