Electrical Power Systems Quality

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: H. Wayne Beaty, Roger C Dugan, Mark F McGranaghan, Surya Santoso

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0070264627

ISBN-13: 978-0070264625

Ký hiệu phân loại: 621.3191 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: New Delhi : Tata McGraw Hill. , 2008

Mô tả vật lý: 521p. : , ill

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 75211

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH