Understanding FACTS : concepts and technology of flexible AC transmission systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mohamed E El-Hawary, Laszlo Gyugyi, Narain G Hingorani

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0780334558

Ký hiệu phân loại: 621.31913 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: New York : IEEE Press , 2000

Mô tả vật lý: xix, 432 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 75219

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH