High-voltage engineering : theory and practice

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mazen Abdel-Salam

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824704029

Ký hiệu phân loại: 621.31913 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: New York : M. Dekker, 2000

Mô tả vật lý: x, 725 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 75221

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH