Energy storage for power systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: A Ter-Gazarian

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0863412645

Ký hiệu phân loại: 621.312 Generation, modification, storage

Thông tin xuất bản: Stevenage, Harts., U.K. : P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers, 1994

Mô tả vật lý: x, 232 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 75251

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH