Computational intelligence :|bcollaboration, fusion and emergence

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: L. C Jain, Christine L Mumford

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3642017988

Ký hiệu phân loại: 006.3 Artificial intelligence

Thông tin xuất bản: Berlin : Springer, 2009.

Mô tả vật lý: xv, 732 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 75257

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH