ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ДВИЖЕНИЯ

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Д. Р МЕРКИН

Ngôn ngữ: rus

Ký hiệu phân loại: 531 Classical mechanics Solid mechanics

Thông tin xuất bản: 1987

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 75267

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH