Áp dụng mạng Neuron điều khiển công suất truyền tải trên đường dây AC với thiết bị SVC

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đinh Hoàng Bách, Hồ Quốc Việt

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.319 Transmission

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2013

Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 75335

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.319
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH