Tái cấu trúc lưới điện phân phối giảm tổn thất điện năng có tác dụng của DG

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hồ Dự Luật, Trương Việt Anh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.3121 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2013

Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 75356

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.312
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH