Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đi xe buýt trong thành phố Hồ Chí Minh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.812

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech , 2013,

Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


;

DÃY KỆ
28D
Thư viện E3
14A
*Ký hiệu xếp giá:  658.812
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn