Nghiên cứu sử dụng chip vi điều khiển AVR và ứng dụng trong truyền dữ liệu không dây
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lê Minh Dũng, ,

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 16 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Eureka 2004 -- Khoa học kỹ thuật.

Vi điều khiển-- Vi điều khiển AVR -- Ứng dụng

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 0
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.165


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH