Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho tổng công ty cổ phần may Việt Tiến

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lưu Thanh Tâm, Ngô Võ Đăng Khoa

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 338.6048 Organization of production

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2013

Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 75400

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 338.604
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH