Hiện trạng chợ tại Thành Phố Hồ Chí Minh và đề xuất xây dựng mô hình chợ sinh thái

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bùi Thị Hồng, Hồ Thị Minh Tuyền, Nguyễn Thị Thủy

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 381.14 Retail channels by merchandising pattern

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2004

Mô tả vật lý: 49 tr. ; , 30 cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 7544

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH