Tài liệu kỹ thuật xi măng và bê tông
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Holcim,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: TP.HCM :Holcim, 2013, Ấn bản lần thứ 1

Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:


Bê tông, Kỹ thuật-- Xi măng, Kỹ thuật-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.183


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH