Giáo trình bài tập và bài giải thanh toán quốc tế :

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 1

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.45

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Kinh tế TP.HCM, 2013,

Mô tả vật lý: 151tr. ; , 4ccm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Thanh toán quốc tế ; Giáo trình;

DÃY KỆ
6F
Thư viện AB
3F
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 332.45
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH