Kỹ thuật điện
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2011,

Mô tả vật lý: 291 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Khái niệm chung về mạch điện-Chương 2: Dòng điện hình sin-Chương 3: Các phương pháp giải mạch hình sin xác lập-Chương 4: Mạch điện ba pha-Chương 5: Khái niệm chung về máy điện-Chương 6: Máy biến áp-Chương 7: Máy điện không đồng bộ-Chương 8: Máy điện đồng bộ-Chương 9: Máy điện một chiều

Kỹ thuật điện-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH