Cơ lý thuyết

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vũ Duy Cường

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 531 Classical mechanics Solid mechanics

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011

Mô tả vật lý: 303tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 75599


* Phần 1: Tĩnh học vật rắn-
   - Chương 1: Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học-
   - Chương 2: Thu gọn hệ lực, phương trình cân bằng của hệ lực-
   - Chương 3: Các bài toán đặc biệt-
   - Chương 4: Ma sát-
   - Chương 5: Trọng tâm-
* Phần 2: Động học-
   - Chương 6: Động học điểm-
   - Chương 7: Chuyển động cơ bản của vật rắn-
   - Chương 8: Chuyển động phức hợp của điểm-
   - Chương 9: Chuyển động song phẳng của vật rắn-
* Phần 3: Động lực học-
   - Chương 10: Mở đầu động lực học, phương trình vi phân chuyển động của chất điểm và hệ chất điểm-
   - Chương 11: Nguyên lý D'Alembert-
   - Chương 12: Các định lý tổng quát động lực học-
   - Chương 13: Nguyên lý di chuyển khả dĩ-
   - Chương 14: Phương trình tổng quát động lực học và phương trình Lagrange II-
   - Chương 15: Lý thuyết va chạm-
* Phần 4: Bài toán tự giải
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
18C
Sai Gon Campus
5F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 531.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH