Quản lý và xử lý chất thải rắn

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.44

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2012, Tái bản lần thứ ba

Mô tả vật lý: 463tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Chương 1: Khái niệm về chất thải rắn- Chương 2: Nguồn gốc, thành phần, khối lượng và tính chất của chất thải rắn-Chương 3: Hệ thống thu gom chất thải rắn-Chương 4:Hệ thống trung chuyển và vận chuyển-Chương 5: Các phương pháp xử lý chất thải rắn-Chương 6: Tái chế chất thải rắn-Chương 7: Công nghệ sản xuất phân hữu cơ (compost) từ rác đô thị-Chương 8: Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt-Chương 9: Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh

Chất thải rắn , Xử lý,

DÃY KỆ
21E
Thư viện AB
8F
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 628.44
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH