Positive psychology [electronic resource] : theory, research and applications
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0335241948

Ký hiệu phân loại: 150.1988 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Maidenhead :Open University Press, 2011.,

Mô tả vật lý: xiii, 270 p. : , ill.

Ngôn ngữ:


Positive psychology.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH