Games for grammar practice : a resource book of grammar games and interactive activities

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Elizabeth Chin, Maria Lucia Zaorob

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0521663423

Ký hiệu phân loại: 428.24 English as a second language - Applied Linguistics - Formal Approach

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2001

Mô tả vật lý: 114 p. : , ill. ; , 30 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 75732

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH