Puppet 2.7 cookbook [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Arundel

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 004.6782 Interfacing and communications

Thông tin xuất bản: Birmingham, UK : Packt Pub., 2011.

Mô tả vật lý: 1 online resource (iii, 285 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 75744

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH