Calculus of One Variable [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Keith E, Hirst, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  9781846282225

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: London :Springer-Verlag London Limited, 2006,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Functions of real variables. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH