Earthquake engineering : application to design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0470048433


Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :John Wiley & Sons, 2007,

Mô tả vật lý: xvii, 428 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Earthquake engineering.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH