Inequalities : a Mathematical Olympiad approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Radmila Bulajich Manfrino, Gómez Ortega José Antonio., Rogelio Valdez Delgado

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3034600496

ISBN-10: 303460050X

ISBN-13: 978-3034600491

ISBN-13: 978-3034600507

Ký hiệu phân loại: 512.97 Inequalities

Thông tin xuất bản: Basel ; Boston : Birkhäuser, 2009.

Mô tả vật lý: viii, 210 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 75808

Includes bibliographical references (p. [207]-208) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH