500 words, phrases and idioms for the TOEFL iBT plus typing strategies [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bruce Stirling

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1889057711

ISBN-13: 978-1889057712

ISBN-13: 978-1889057767

Ký hiệu phân loại: 428.24076 Grammar-Prescriptive Approach--Standard English usage

Thông tin xuất bản: Los Angeles, Calif. : Nova Press, 2010

Mô tả vật lý: iv, 233 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 75828

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH