Master math : pre-calculus and geometry
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Debra Ross, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  1564142183

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Franklin Lakes, NJ :Career Press, 1996.,

Mô tả vật lý: 181 p. : , ill. ; , 21 cm.

Ngôn ngữ:


Geometry.-- Trigonometry.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH