Develop your leadership skills

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: John Adair, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780749455491

Ký hiệu phân loại: 658.4

Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA :Kogan Page Limited, 2013., 2nd Edition.

Mô tả vật lý: viii,78 p.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Leadership.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn