Phenomenology for therapists : researching the lived world

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Linda Finlay

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470666456

ISBN-13: 978-0470666463

Ký hiệu phân loại: 616.8914 Diseases of nervous system and mental disorders

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, UK : Wiley-Blackwell, 2011

Mô tả vật lý: xi, 299 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 75888

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH