The Fairplay book of shipping abbreviations : acronyms & abbreviations used in shipping & international trade

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter Kapoor

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0905045181

Ký hiệu phân loại: 387.50148 *Ocean transportation (Marine transportation)

Thông tin xuất bản: London : Fairplay Publications, 1993.

Mô tả vật lý: iii, 114 p. , ; 21 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 75938

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH