Athletic scholarships for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alexandra Powe Allred, Patrick Britz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 076459804X

Ký hiệu phân loại: 378.340973 Student aid and related topics

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. ; Chichester : Wiley Pub., 2006.

Mô tả vật lý: xvi, 316 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 75968

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH