Supermanifolds : theory and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alice Rogers

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9810212285

ISBN-10: 9810212283

Ký hiệu phân loại: 516.36 Differential and integral geometry

Thông tin xuất bản: Singapore ; Hackensack, N.J. : World Scientific, 2007.

Mô tả vật lý: xii, 251 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 75972

Includes bibliography (p. 239-248) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH