Geometric and engineering drawing : SI units
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: K, Morling, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  008096768X

Ký hiệu phân loại: 604.2 Technical drawing

Thông tin xuất bản: London ; Burlington, MA :Elsevier, 2010, 3rd ed.

Mô tả vật lý: xvi, 340 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Geometrical drawing -- Textbooks.; Mechanical drawing -- Textbooks.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH