Check your English vocabulary for business and administration [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rawdon Wyatt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0713679166

ISBN-13: 978-0713679168

ISBN-13: 978-0713682502

ISBN-13: 978-1408102510

Ký hiệu phân loại: 428.2402465 Grammar-Prescriptive Approach--Standard English usage

Thông tin xuất bản: London : A & C Black, 2007

Mô tả vật lý: 76 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 76025

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH