Futures & options for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joe Duarte

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471752835

Ký hiệu phân loại: 332.64 Exchange of securities and commodities; speculation

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub., Inc., 2006

Mô tả vật lý: xviii, 364 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 76033

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH