Number theory :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0817644725

Ký hiệu phân loại: 512.7

Thông tin xuất bản: Boston :Birkhäuser, 2007,

Mô tả vật lý: xiii, 342 p. : , ill. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Number theory; Numbers, Prime;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn