Integrated circuit test engineering : modern techniques
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Ian A, Grout, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1846280230


Thông tin xuất bản: London :Springer, 2006,

Mô tả vật lý: xxx, 362 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Integrated circuits -- Verification.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH