Diffraction, fourier optics, and imaging

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Okan K Ersoy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471238163

ISBN-13: 978-0471238164

Ký hiệu phân loại: 535 Light and infrared and ultraviolet phenomena

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, 2007.

Mô tả vật lý: xvi, 413 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 76113

Includes bibliographical references (p. 397-402) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH