21 recipes for mining Twitter

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781449303167

Ký hiệu phân loại: 006.754

Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. :O'Reilly Media, 2011,

Mô tả vật lý: 1 online resource (ix, 60 p.) : , ill.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Application software.; Online social networks.; Twitter.;

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH